آشنایی با انواع مختلف تیرآهن و کاربردهای آن

تیرآهن INP, تیرآهن نیم پهن تیرآهن INP تیرآهن INP، تیرآهن معمولی است که بال و جان آن باهم برابر هستند. این تیرآهن، استاندارد کشور چین و روسیه می باشد. مهمترین ویژگی این تیرآهن که آن را از تیرآهن...